نام کالا قیمت تعداد حذف

سیستمهای کلکتوری و سنتی لوله کشی تاسیسات واحد ها
این شکل نمودار دو سیستم با لوله کشی تاسیسات ۵ لایه میباشد .شکل بالا ترسیمی از لوله کشی با لوله های ۵ لایه موسوم به سیستم کلکتوری و سنتی میباشد .و شکل پائین نمودار اجراء سنتی میباشد . برای اجرای سیستم لوله کشی با لوله های ۵ لایه بهترین سیستم روز دنیا سیستم کلکتوری سنتی هست که هم لوله و هم اتصالات به طور معمول ومتعارف استفاده میشود استفاده ازاین سیستم  کلکتوری سنتی کاملا مطمئن بوده و بهترین سیستم لوله کشی در زمینه تاسیسات میباشد برای ساختمانهای بلند مرتبه نیز باید از همین لوله کشی کلکتوری سنتی در واحد ها  استفاده نمود.

قيمت 500000ریال

محاسبات و تحلیل تاسیسات یک ساختمان مسکونی همراه با پلان
محاسبات و تحلیل تاسیسات یک ساختمان مسکونی همراه با پلان

سیستمهای کلکتوری و سنتی لوله کشی تاسیسات واحد ها
این شکل نمودار دو سیستم با لوله کشی تاسیسات ۵ لایه میباشد .شکل بالا ترسیمی از لوله کشی با لوله های ۵ لایه موسوم به سیستم کلکتوری و سنتی میباشد .و شکل پائین نمودار اجراء سنتی میباشد . برای اجرای سیستم لوله کشی با لوله های ۵ لایه بهترین سیستم روز دنیا سیستم کلکتوری سنتی هست که هم لوله و هم اتصالات به طور معمول ومتعارف استفاده میشود استفاده ازاین سیستم  کلکتوری سنتی کاملا مطمئن بوده و بهترین سیستم لوله کشی در زمینه تاسیسات میباشد برای ساختمانهای بلند مرتبه نیز باید از همین لوله کشی کلکتوری سنتی در واحد ها  استفاده نمود . به علت اینکه استفاده از این سیستم فقط در محل نصب شیرها  از اتصال استفاده میگردد که یک امتیاز بسیار ارزشمند برای ساختمانها محاسبه میگردد . استفاده از سیستم کلکتوری سنتی هیچ اتصالی را در کف مصرف نمیکند به همین علت ضریب اطمینان آن تا ۹۹درصد افزایش میابد شما هم از سیستم کلکتوری سنتی استفاده کنید  تا همیشه ساختمان شما از آسیب های نشتی و نم در امان بماند اما اجرای سیستم گرمایش و سرمایش از کف جایگزین سیستم تاسیسات شوفاژ شده و روز به روز درخواست های آن بیشتر وبیشتر میشود
از کولر تا چیلر

در کنار کولر آبی و گازی گاه به نام‌های غریب و آشنای دیگری هم برمی‌خوریم که سایر وسایل سرمایشی را تشکیل می‌دهند.چیلر و فن کوئل مهم ترین این نام ها هستند که درباره شان شاید زیاد ندانیم، اما دست کم می توان با مروری کوتاه و ساده اطلاعاتی از آن در اختیار گذاشت.

 

فن کویل عبارت است از یک یا چند ردیف کویل مسی دارای پره آلومینیومی یا مسی که در زیر یا پشت آن یک فن قرار دارد. به کویل هر فن کویل دو لوله متصل می شود که عبارتند از لوله ورود آبگرم به بویلر در زمستان یا آب سرد چیلر در تابستان و لوله مخصوص برگشت به موتور خانه مرکزی.همچنین اگر از فن کویل برای سرمایش در تابستان نیز استفاده می شود.