نام کالا قیمت تعداد حذف
چکیده
ترافیک پدیده ای است ناشی از جا به جایی انسان، حیوان، کالا و وسائل نقلیه از نقطه ای به نقطه دیگر گفته می‌شود. اصل ترافیک موسوم به مثلث اصول ۳گانه ترافیک، مشتمل بر مهندسی، آموزش و اجرای قوانین ترافیکی است. مهندسی ترافیک شاخه‌ای از مهندسی است که با برنامه‌ریزی طراحی مهندسی، مدیریت و کنترل ترافیک در ارتباط بوده و روابط بین وسائل نقلیه و شبکه ارتباطی را در جهت رسیدن به ترددهای راحت و کارامد، توام با ایمنی کافی برای افراد و کالا مورد مطالعه قرار می‌دهد. اهمیت مهندسی ترافیک امروزه بیش از گذشته در جامعه علمی مطرح بوده و افرادی همواره در جهت اعمال این شاخه از در شهرهای نوین برای بهبود وضعیت آمد و شد پیش قدم بوده¬اند. در مهندسی ترافیک، راه‌ها و تقاطع‌ها به منظور سهولت عبور و مرور یا مرمت احداث می‌گردند. چراغ‌ها و تابلوهای راهنمایی نصب می شود و خط کشی های مورد نیاز انجام می گیرد .آموزش مقررات و موازین بین المللی ترافیک به تمامی طبقات جامعه اعم از مردم عادی و مسئولان و مجریان امر ، نقش بسیار اساسی در اصلاح وکنترل ترافیک خواهد داشت.
اهمیت روزافزون مهندسی ترافیک و حمل و نقل و روان‌سازی تقاطع‌ها، بندها و خیابان‌ها، بزرگ‌راه‌ها و ... هر روز بر همگان آشکارتر می‌شود. در این پژوهش با بررسی شرایط موجود میدان مورد مطالعه (میدان تجریش)، در پی بررسی مشکلات این میدان به ارائه راهکارها و راه‌حل‌هایی هستیم که بتواند در جهت هر چه بهتر کارایی این میدان برآید. و لذا با بررسی منابع و همچنین مشاهدات میدانی به این مطالعه پرداخته‌ شده است.
کلید واژگان: ترافیک، میدان تجریش، مشکلات ترافیکی، مهنسی ترافیک، تابلو، خط‌کشی


قيمت 500000ریال

پروژه کامل مهندسی ترافیک بررسی در میدان تجریش
پروژه کامل مهندسی ترافیک بررسی در میدان تجریش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه    

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهداف

1-4- معرفی گره

فصل دوم: تعاریف کلی در مورد ترافیک و مشکلات ترافیکی

2-1- ترافیکی

2-2- اهداف مدیریت ترافیک

2-3- روش‌های مدیریت ترافیک

2-4- گزارش تصادفات

2-5- انواع آمار تصادفات

2-6- نحوه آموزش ترافیک

2-7- موانع و مشکلات ترافیکی و علل بروز آنها

2-8- روابط متقابل بین کاربری زمین، حمل و نقل و ایمنی معابر

2-9- روش بررسی ایمنی معابر در طرح‌های پیشنهادی

فصل سوم: مشکلات موجود در گره

3-1- مشکلات موجود در گره

3-2- مشكلات موجود گذرهاي همسطح

3-3- پارکینگ وسایل نقلیه

3-4- گذرگاه خط كشي شده پياده

3-5- فاصله ديد

3-6- جزاير مياني

3-7- عرض‌گذرهاي همسطح

فصل چهارم: ارائه راهکار مهندسی برای رفع مشکل

4-1- مقدمه

4-2- قانون برخورد با عابر

4-3- اصلاح هندسه راه

4-4- راه حل اصلاحی

4-1- ایجاد موانع پلاستیکی برای جلو گیری از توقف خودرو

فصل پنجم: آنالیز راهکار و مقایسه

5-1- مقدمه

5-2- نتایج

منابع: